GaifaaYeepun
日本語 | English | ภาษาไทย

หน้าค้นหา

กรอกตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาคำศัพท์และประโยคได้
ไม่ต้องกรอกคำศัพท์ หรือ ประโยคที่ต้องการค้นหา ครบทั้งหมดก็ได้
ถึงแม้ว่ากรอกตัวหนังสือส่วนหนึ่ง ก็จะแสดงคำศัพท์และประโยคทั้งหมดที่มีตัวหนังสือนั้น

ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาประโยค (ตัวอย่างประโยค)

ค้นหาประโยค

คำอธิบายของแต่ละส่วนในหน้า

เมนูหน้าค้นหา

 1. เปลี่ยนไปเป็น “หน้าค้นหา” / “หน้าขอร้อง”
  • หน้าเริ่มต้นเป็น “หน้าค้นหา”
  • ถ้าคลิกลิงค์ “ขอร้อง” ก็สามารถเปลี่ยนหน้าเป็น “หน้าขอร้อง” ได้
 2. เลือกภาษา “ไทย” / “ญี่ปุ่น”
  • สามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูในเว็บไซต์นี้ได้ (เปลี่ยนเพียงเมนูเท่านั้น เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่เปลี่ยน)
  • ถ้าคลิกธงญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนภาษาเป็น “ภาษาญี่ปุ่น” ได้
 3. ช่องกรอกคำค้นหา
  • ถึงแม้ว่าอยู่ในระหว่างการกรอกคำ ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นในเวลาเดียวกัน
 4. ปุ่มหน้าต่างแท็ก(Tag) / ปุ่มล้าง
  • ปุ่มหน้าต่างแท็ก(Tag)
   • การเลือกแท็กในหน้าต่างแท็ก ทำให้สามารถกรองคำศัพท์และประโยคที่แสดงได้

    ตัวอย่าง) ถ้าเลือกแท็ก “เวลา” ก็จะแสดงคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาเท่านั้น เช่น “ปี” “วัน” “นาฬิกา” เป็นต้น

  • ปุ่มล้าง
   • ล้างคำค้นหาในช่องกรอกและแท็กที่เลือกอยู่
 5. แท็บ(Tab) เปลี่ยนข้อมูลที่แสดงว่าจะให้เป็นคำศัพท์หรือประโยค
  • ในสถานะเริ่มต้น ข้อมูลที่เป็นคำศัพท์จะถูกแสดง
  • ถ้าคลิกแท็บ “ตัวอย่างประโยค” ก็จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยค
 6. คำศัพท์
  บรรทัดคำศัพท์

  (a) ภาษาญี่ปุ่น (b) แท็กเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น (c) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

  • ถ้าคลิกแท็ก ก็จะค้นหาและแสดงคำศัพท์เกี่ยวกับแท็กนั้นใหม่
  • ถ้าคลิกที่อื่นนอกจากแท็ก ก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของคำศัพท์ที่คลิก
 7. ประโยค (ตัวอย่างประโยค)
  บรรทัดประโยค

  (a) ภาษาญี่ปุ่น (b) แท็กเกี่ยวกับประโยคนั้น (c) ภาษาไทย

  • ถ้าคลิกแท็ก ก็จะค้นหาและแสดงประโยคเกี่ยวกับแท็กนั้นใหม่
  • ถ้าคลิกที่อื่นนอกจากแท็ก ก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของประโยคที่คลิก

หน้าต่างรายละเอียดคำศัพท์

หน้าต่างรายละเอียดคำศัพท์

 1. แท็กเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น
  • ถ้าคลิกแท็ก ก็จะค้นหาและแสดงคำศัพท์เกี่ยวกับแท็กนั้นใหม่
 2. ประโยคที่มีคำศัพท์นั้น
  • ถ้าคลิกประโยค ก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของประโยคนั้น

หน้าต่างรายละเอียดประโยค

หน้าต่างรายละเอียดประโยค

 1. แท็กเกี่ยวกับประโยคนั้น
  • ถ้าคลิกแท็ก ก็จะค้นหาและแสดงประโยคเกี่ยวกับแท็กนั้นใหม่
 2. คำศัพท์ที่ประกอบเป็นประโยคนั้น
  • ถ้าคลิกคำศัพท์ ก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของคำศัพท์นั้น